Teftiş Kurulu Başkanlığı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türk eğitim sisteminde kalite güvence sistemini tesis ederek kurumsal ve bireysel gelişimi sağlamaya yönelik rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasını düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını, Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını, atanmalarını, müfettişlik ve başmüfettişliğe atanma ile çalışma merkezlerinde görevlendirilme usullerini kapsıyor.

 

Kalite güvence sistemini tesis eden bir anlayışla rehberlik ve denetim ile izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülecek

Kurumların yapacakları öz değerlendirmenin de dikkate alınacağı, rehberlik ağırlıklı, çağın gereklerine uygun bilimsel yöntem ve tekniklerle yapılacak rehberlik ve denetimlerde bireysel ve kurumsal gelişimin sağlanması amaçlanacak. Kurumlar sürekli izlenip değerlendirilerek izleme ve değerlendirme verileri dönemsel veya istenildiği zaman analiz edilerek raporlaştırılacak ve politika geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili birimlere sunulacak. Kalite güvence sistemi kapsamında sürekli iyileşme ve gelişimin sağlanması amacıyla kurumlara gerekli rehberlik desteği verilecek.

 

Teftiş Kurulunda yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilecek

Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere Kurulda görevli müfettişler arasından yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilecek.

 

Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı öğretmenlik alanları ile 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri mezunlarından yapılacak

Bakanlık müfettiş yardımcılığı için yapılacak yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.

Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde ederek 8 yıl öğretmenlik yapmış olanlar ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek.

Yarışma sınavında başarılı olanlar puan üstünlüğüne göre Bakanlık müfettiş yardımcılığına atanacaklar.

 

Bakanlık müfettiş yardımcıları iş başında refakat müfettişleri eşliğinde yetiştirilecek ve üçüncü yılın sonunda Bakanlık müfettişliğine atanabilecek

Bakanlık müfettiş yardımcıları iş başında refakat müfettişlerinin eşliğinde üç yıllık yetiştirme programına tabi tutulacak ve bu dönemde hazırladıkları tezleri kabul edilenler üç yılın sonunda girecekleri yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde Bakanlık müfettişliğine atanacaklar.

 

10 yıl müfettişlik yapan Bakanlık müfettişleri kıdem ve kadro durumuna göre başmüfettişliğe atanabilecek

Müfettiş yardımcılığı dâhil müfettişlik mesleğinde en az on yıl görev yapan ve mesleki yeterlilikleri yönünden üstün, iş ilişkilerinde ve iş birliğindeki tutum ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen müfettişler kıdem, başarı ve kadro durumu göz önünde bulundurularak başmüfettişliğe atanabilecek.

 

Çalışmalar e-Teftiş modülü üzerinden yürütülecek

Bakanlık teşkilatında yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verileri ile diğer verilerin yönetimi, e-Teftiş modülü üzerinden yapılacak.

 

Uzaktan çalışma yapılabilecek

İnceleme ve soruşturmaların mahallinde yapılması esas olmakla birlikte inceleme soruşturma konusunun yurt dışı kaynaklı olması veya aciliyet göstermesi gibi durumlarda müfettiş ve müfettiş yardımcıları kendilerine verilen inceleme ve soruşturma görevlerini, Başkanlığın bilgisi dâhilinde teknolojik gelişmeler doğrultusunda telekonferans, çevrimiçi görüşme, bilişim sistemleri ile her türlü elektronik bilgi-iletişim araç ve gereçlerini kullanmak suretiyle merkezden ya da mahalline giderek yapabilecek.

 

Eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlüğün sağlanması Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak

Birbirine uyumlu olarak düzenlenen MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği sayesinde illerde görev yapan eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesindeki bütünlük sağlanarak, plan ve programlar doğrultusunda ülke genelinde rehberlik ve denetim hizmetleri daha etkin şekilde yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.