Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Projesi Kapsamında 13-17 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında Fransa-Poitiers'de Eğitim Faaliyeti Düzenlendi

Okul Eğitimi için Erasmus Akreditasyonu proje faaliyeti kapsamında, AB ülkelerinde okullarda değerlendirme alanları, kriterleri, göstergeleri, kalite geliştirme ve iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmalar, gelişimsel rehberlik alanında yapılan çalışmalar ve süreç temelli denetim yaklaşımı çalışmalarının yerinde gözlemlenmesi, kullanılan araç, standart ve göstergelerin tanınması, uluslararası işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Başkanlığımızda görev yapan 8 müfettiş tarafından 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Fransa Poitiers'de L'ınstitut Des Hautes Études De L'éducation Et De La Formation (IH2EF) enstitüsünde işbaşı gözlem faaliyeti yapılmıştır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu Projesi Kapsamında 13-17 Mayıs 2024 Tarihleri Arasında Fransa-Poitiers'de Eğitim Faaliyeti Düzenlendi

Bu hareketlilik faaliyetleri ile AB ülkelerinde yapılan eğitim faaliyetlerinden elde edilen kazanımların mevcut denetim uygulamalarına yansıtılması, müfettişlerin mesleki gelişiminin sürekli desteklenmesi, böylece Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin kalite ve verimliliğinin artırılarak kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Fransa Poitiers'de yapılan dış değerlendirme, okul iyileştirme planları, değerlendirme sürecinde paydaşların rolü konularında yapılan işbaşı gözlem faaliyetinde; Mr Dominique QUÉRÉ tarafından Institut Des Hautes Etudes De L'education Et De La Formation (IH2EF) enstitüsü ve çalışma alanları hakkında bilgi verilmiş daha sonra Fransız eğitim sistemi, eğitim bölgelerinin yapılandırılması, müfettişliğin genel yapısı hakkında Nancy-Metz bölgesi okul müfettişi Kadriye ÇIKMAZKARA ile açık oturum yapılarak iki ülke sistemleri arasındaki benzerlik ve farlılıklar ele alınmıştır.

Genel müfettiş Henri de Rohan-Csermak tarafından, Fransız eğitim sisteminde teftiş ve değerlendirme süreci, müfettiş Frederique Hannequin tarafından öğretmen değerlendirmesi ve öğretmenlerin değerlendirilmesinde müfettiş ve okul müdürünün rolleri ile ilgili sunumlar yapılmıştır.

IH2EF Temel Eğitim ve Sürekli Eğitim Bölüm Başkanı Peter Couty; müfettişlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele yönelik uygulanan temel ve sürekli eğitimler, Fransız Eğitim Bakanlığı İstatistik Biriminden Robert RAKOCEVIC ise; istatistik biriminin görevleri, Fransız eğitim sisteminde kullanılan istatistiki bilgiler ve bunların elde edilme yöntemleri hakkında proje ekibine bilgilendirmeler yapmışlardır.

Nantes Yerel Yönetim Öğretmenleri Eğitim Merkezi Başkanı, Nantes Eğitim Komiseri Danışmanı Cecile BETERMİN; öğretmenlerin başlangıç eğitimi ve sürekli eğitimi konusunda sunum yapmış, görev yaptığı akademide yılda yaklaşık 50.000 kişiye formasyon verildiğini belirterek, öğretmenlerin yetiştirilme süreci hakkında bilgiler vermiştir.

Çalışma kapsamında ayrıca; Lycee Pilote İnnovant İnternational (LP2I)'a ziyaret gerçekleştirilerek, ziyaret sırasında okul müdürü Damien DUBREVİL'den okulla ilgili genel bilgilerin yanı sıra okul değerlendirme süreci hakkında bilgiler alınmıştır.

IH2EF'de gerçekleştirilen toplantıda Okul Değerlendirme Konseyi Uzmanı Genel Müfettiş Bertrand RICHET; okul değerlendirme süreci ve okul değerlendirme kurulunun rolüne ilişkin sunum gerçekleştirmiştir. Okul değerlendirme sürecinin genel olarak; okul paydaşları tarafından gerçekleştirilen öz değerlendirme ile aralarında başka okullarda görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve müfettişlerden oluşan değerlendiriciler tarafından yapılan dış değerlendirme sürecinden oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca kuruluş Müfettişi Christophe BERNARD; müfettişlik mesleği ve çalışmaların yürütülmesine ilişkin sunumunda; müfettişlik mesleğine giriş, görev ve sorumluluklar hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Programın son gününde Fransa Milli Eğitim Bakanlığı ile ileride yapılabilecek proje ve işbirliği çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.          

26-05-202426-05-202426-05-2024

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.