Teftiş Kurulu Başkanlığı

"Sürdürülebilir Okul Gelişimi İçin Etkili Dijital Öz Değerlendirme" başlıklı proje teklifi (KA220-SCH), hibe desteği almaya hak kazandı.

AB Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları Alanında (KA220-SCH) Başkanlığımız Kalite Standartları ve Projeler Dairesi tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir Okul Gelişimi İçin Etkili Dijital Öz Değerlendirme" başlıklı proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı.


Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında hazırlanan ve 2022 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan 2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735 numaralı ve "Sürdürülebilir Okul Gelişimi İçin Etkili Dijital Öz Değerlendirme (Digital Effective School Self-Assessment for Sustainable School Improvement)" başlıklı proje teklifimiz, uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesi sonucunda yeterli puanı alarak azami 250.000,00 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Projeye ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı: Sürdürülebilir Okul Gelişimi İçin Etkili Dijital Öz Değerlendirme (Digital Effective School Self-Assessment for Sustainable School Improvement)

Proje Numarası: 2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735

Proje Kısaltması: DIGI ESSA 4 SCHOOLS

Projenin Amacı ve Hedefi: Avrupa 2020 Eğitim Stratejisi ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik hedefleri kapsamında rehberlik ve denetim hizmetlerinin kalitesinin artırılması adına planlanan projede okul gelişiminde sürekliliği sağlamak için değerlendirme sürecine tüm paydaşların ve özellikle dezavantajlı bireylerin de katıldığı, okulun öğretim ve yönetim süreçlerinin objektif verilere dayalı olarak değerlendirilebileceği, dış değerlendirme ile uyumlu etkili bir dijital öz değerlendirme modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

DIGI ESSA 4 SCHOOLS modeli, okul liderleri ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini değerlendirmek, tetiklemek ve geliştirmek için önemli veriler sunacak olup, geliştirilecek model ile okulda gelişim ve kalite arayışının kurum kültürüne dönüştürülmesi (öğrenen organizasyon), bu şekilde okul gelişiminde sürekliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

Projede;

*Eğitim kurumlarının objektif verilere dayalı değerlendirileceği, dış değerlendirme ile uyumlu etkili dijital öz değerlendirme modeli-aracının geliştirilmesi,

*Kurumların dijital dönüşüm kapasitelerinin artırılması,

*Okul liderleri/öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi,

*Öz değerlendirmede AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenerek, öz değerlendirme modelinde olması gereken prosedür, ilke, kriter ve araçları ortaya koyan rapor hazırlanması,

hedeflenmektedir.

Proje Ortakları:

·         MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı (Koordinatör)

·         Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü,

·         Hacettepe Üniversitesi,

·         Unıversıdade De Lısboa, Portekiz

·         Unıversıtat Jaume I De Castellon, İspanya

·         Unıversıta Deglı Studı Dı Fırenze, İtalya

·         EduXprss Coöperatie U.A., Hollanda

·         Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, Romanya

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

Projede 4 temel faaliyet yürütülecektir;

·         Sürdürülebilir Okul Gelişimi İçin Etkili Dijital Öz Değerlendirme (DIGI ESSA 4 SCHOOL) Raporu Hazırlanması.

·         DIGI ESSA 4 SCHOOL Araç Seti Geliştirilmesi.

·         DIGI ESSA 4 SCHOOL Uygulama Yazılımı ve Tasarımı Geliştirilmesi.

·         Pilot Uygulama, Sempozyum, Yol Haritası ve Politika Önerisi hazırlanması.

Ayrıca, katılımcıların mesleki yeterliliklerinin artırılması ve proje çıktılarının pekiştirilmesi için 3 adet eğitim faaliyeti, 4 adet proje toplantısı yapılacaktır.

 

Projeden Beklenen Çıktı ve Sonuçlar:

Proje sonucunda;

·         Okulların Etkili Dijital Öz Değerlendirme Modeli ile objektif değerlendirilmesi,

·         Periyodik yapılan öz değerlendirmeyle okulun kendini değerlendiren geliştiren ve öğrenen organizasyon haline gelmesi,

·         Öz değerlendirmenin dijital araçlarla yapılması dış değerlendirmeye veri sağlaması,

·         Tüm paydaşların değerlendirme ve gelişim sürecine katılması,

·         Hedef kitle dijital kapasitesinin ve mesleki gelişiminin artırılması,

·         Katılımcıların dilsel kültürel sosyal yeterliklerinin artırılması,

 

beklenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.