Teftiş Kurulu Başkanlığı

Eğitim Müfettiş Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Semineri-1 Sona Erdi

Başkanlığımızca, 2022 yılında alımı gerçekleştirilen eğitim müfettiş yardımcılarına yönelik düzenlenen "Eğitim Müfettiş Yardımcılarının Hazırlayıcı Eğitim Semineri-1"  sona erdi.
Eğitim Müfettiş Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitim Semineri-1 Sona Erdi

         Başkent Öğretmenevinde 30 Ekim-17 Kasım 2023 tarihleri arasında eğitim müfettiş yardımcılarına yönelik düzenlenen hazırlayıcı eğitim semineri sona erdi. Seminer süresince; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet AYDIN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Öğretim Görevlisi Meral GÜNEŞ ERGİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Savaş YELOK, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine CİN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Şahin KILIÇ, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Bilal ÖZDEMİR, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Talim ve Terbiye Kurul Üyeleri Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR, Mehmet Baki ÖZTÜRK, Milli Eğitim Uzmanı Mehmet Furkan YAZICI ve Öğretmen Hatice ÜNLÜ, Kamu İhale Uzmanı Doğukan DEMİRCİ, Eğitim ve Koordinasyon Birimi Başkan Yardımcısı Mehmet ÖZGÜL, İnceleme ve Soruşturma Birimi Başkan Yardımcısı İlhami KESİCİ, Rehberlik ve Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Turgut BÜYÜKTEPE,  İdari ve Mali İşler Birimi Başkan Yardımcısı Burhan KAYA, İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkan Yardımcısı İsmail Sefa SELÇUK, ARGE ve Projeler Birimi Başkan Yardımcısı Yaşar KELEŞ, Bakanlık Başmüfettişleri Ayhan YILDIZ, Cemal AŞICI ve  Atike OKUR, Bakanlık Müfettişleri Sait TÜRETKEN, Mustafa TAŞTAN ve Mustafa GEÇİT, Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanları İhsan ERKUL, Fatih BAŞAK, Habip SALBAŞ, Cabbar AKSOY, Mehmet ARSLAN, Bilgen KERKEZ, Muzaffer AYDIN, Can EKMEN, Hacı Ali OKUR, Davut YILDIRIM, Umut Erkin TAŞ, Ayhan ÖZTÜRK, Kadir Burak SALİMOĞLU, Fatih PAÇA, Özer DUMANLI, Emrullah UZUN, Fatih ÖZDEMİR ve Nilgün ÇALIŞKAN kendi alanlarındaki sunumlarını gerçekleştirdiler.

 

Programda;

-Denetim Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri,Çağdaş Denetim Modelleri,

-Kamusal ve Kurumsal Yaşamda Protokol Kuralları,

-Disiplin Hukuku Temel İlkeleri, Soruşturma Süreçleri ve Örnek Uygulamalar,

-Disiplin Soruşturması, İnceleme ve Ön İnceleme Yönetsel Süreçleri,

-Çağdaş Rehberlik ve Denetim Yaklaşımları/Kalite Güvence Sistemi,

- MEB Açısından Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve İş Kanunu,

- Kamu İhale Uygulamaları,

- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul, Esas ve Raporlama,

-Ceza Hukuku Kapsamında Memur Suçları ve Ön İnceleme Süreci,

- Ceza Hukuku,  İdare Hukuku

- Bilişim Suçları Kapsamında İnceleme ve Soruşturma Etkinliği,

- Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Süreçleri,

- Kamu İhale Süreçleri ve EKAP Eğitimi,

- Devlet Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi,

- Okul Öz Değerlendirme Sistemi,

- Proje Yönetimi ve Denetimi Yönetsel Süreçleri,

- Eğitim Müfettişliği Mesleğini Tanıma ve Uyum,

- Eğitim Müfettişleri Başkanlığı Yönetsel İş ve İşlemleri,

- Bilimsel Çalışma Yöntem ve Teknikleri,

- İzleme ve Değerlendirme Süreçleri,

- Eğitim ve Koordinasyon Yönetsel Süreçleri,

- TKB İdari ve Mali Yönetim Yönetsel Süreçleri,

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları,

- Türk Milli Eğitim Sistemi,

- Kurumlarda Stratejik Planlama,

- Kalkınma Plan ve Programları,

 

- Milli Eğitim Bakanlığı Temel Politikaları ve Eğitim Hedefleri Bakımından; Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün,  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının,  Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Personel Genel Müdürlüğünün, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Strateji Geliştirme Başkanlığının,  Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünün, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Misyonları ve Vizyonları ile Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Gerçekleştirilen Yaygın Eğitim Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar gibi birçok husus detaylı olarak ele alındı.

        Soru-cevap ve tartışma tekniklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı seminerde sahada karşılaşılan bilgi ve deneyimler de paylaşıldı. Katılımcıların çeşitli konulardaki soruları cevaplandırılırken, görüşlerini belirtmelerine de fırsat verildi.

        Seminerin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Teftiş Kurulu Başkanı Sayın Abdulkadir ÖZKAN, katılımcıları selamladıktan sonra açılış oturumunu gerçekleştirdikleri hazırlayıcı eğitim seminerinin kapanış oturumunda da yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim müfettişliği mesleğinin sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Her anında büyük bir özen ve dikkat isteyen bir meslek icra ettiklerine vurgu yapan Sayın ÖZKAN, yüklenilen görev ve sorumluluğun gereğini en iyi ve en doğru şekilde yerine getirebilmek için üç yıllık eğitim müfettiş yardımcılığı sürecinde rehberlik, denetim, izleme ve değerlendirme, inceleme, soruşturma, ön inceleme ve araştırma yapma ile tutum, davranış ve temsil gibi eğitim müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanmalarının önem arz ettiğini söyledi.

       Hazırlayıcı eğitim seminerinde mesleki nitelik ve yeterliliğe katkı sağlama kapsamında; Başkanlığımızın yöneticileri ve müfettişleri tarafından; Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim hizmetlerinin kapsamı, inceleme/soruşturma teknikleri ile pratikleri, rehberlik ve denetim çalışmaları ve uygulamaları, müfettiş yeterlikleri, müfettişlerin mesleki rolleri, resmi yazışma kuralları, raporlama, mesleki temsil ve iletişim becerileri konusunda, akademisyen hocalarımız ve çeşitli kurumlarda görevli uzmanlar tarafından; eğitim denetiminin kavramsal ve teorik çerçevesi, çağdaş denetim yaklaşımları, mesleki etik/denetim etiği, protokol kuralları, ceza hukuku, idare hukuku, kamu ihale kanunu vd. kanunlarla ilgili, Bakanlığımız birimlerinde görevli kurul üyesi ve daire başkanları tarafından ise; Bakanlığımız birimlerinin görevleri, eğitim politikaları ile bu politikalara ilişkin uygulamalar hakkında, çeşitli sunumlar yapılarak eğitimler gerçekleştirildiğini ifade eden Sayın ÖZKAN, seminere bilimsel katkılarını esirgemeyen değerli akademisyenlere, eğitim görevlilerine ve seminerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

 

         Seminer çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennilerle sona erdi.

23-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-202323-11-2023

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.