Teftiş Kurulu Başkanlığı

Bakanlık Müfettişleri Görev Standartları Güncellendi

Denetim; yeniliklere ve alan araştırmalarına dayalı, yöntem ve araçları olan, disiplinler arası ilişkilere uyarlanabilen, belirli yasa ve ilkeler ışığında planlanan, kuramsal temeli olan bir süreç olup, bu süreçten sorumlu müfettişlik mesleği profesyonel bir meslek ve uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Müfettişler, çalışanların ve eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla üretici ve yardım edici bir güç olarak moral yükseltici bir kaynak olma ve öğretimsel liderlikte bulunma gibi önemli görevlere sahiptirler.
Bakanlık Müfettişleri Görev Standartları Güncellendi

 

Bakanlığımıza bağlı her türlü kurum ve kuruluşun çalışmalarına yönelik rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri Bakanlık müfettişleri aracılığı ile yerine getirilmektedir. Bakanlık müfettişlerinden beklenen; bilimsel bir yaklaşımla kurumsal ve kişisel gelişime katkı sağlayabilme, eğitim öğretimin niteliğini geliştirebilme ve erken uyarı sistemi bağlamında olası sorunları tespit edip bu tespitlere yönelik etkin çözüm önerileri sunabilmeleridir.

Müfettişlik mesleğinin etkililiğini pekiştirebilme ve müfettişlerin yetkin, doğru ve tarafsız biçimde görev yapabilmelerini sağlamanın en etkili araçlardan biri genel kabul görmüş görev standartlarıdır. Bu standartlar, Bakanlık müfettişlerinin mesleki ilke ve kurallara uygun hareket etmeleri, görevlerinin icrasını etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri, eğitimin tüm paydaşları için rol model davranışlar sergilemeleri açısından son derece önemlidir.

Bu bağlamda, daha önce hazırlanan "Bakanlık Müfettişleri Görev Standartları" Kalite Standartları ve Projeler Dairesi Başkanlığınca değişen mevzuata göre güncellenerek müfettişlerin istifadelerine sunulmuştur.


13-01-2022

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.