Teftiş Kurulu Başkanlığı

Belge Örnekleri

 

1

1

İfade Tutanakları

1.1.

Şikayetçi İfade Tutanağı

1.2.

Tanık İfade Tutanağı (Yeminsiz)

1.3.

Tanık İfade Tutanağı (Yeminli)

1.4.1.

Yazılı İfade Tutanağı

1.4.2.

Yazılı İfade Tutanağı (Öğrenci İçin)

1.5.

İtham (Şikâyet) Edilene Ait İfade Tutanağı

1.6.

Hakkında Ön İnceleme Yapılana Ait İfade Tutanakları

1.6.1.

Müdafi Talebi Olmadığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

1.6.2.

Müdafi Seçebilecek Durumda Olduğunun Beyan Edilerek Müdafi Kullanılacağı Açıklandığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

1.6.3.

Müdafi Seçebilecek Durumda Olmadığının Beyan Edilerek Müdafi Görevlendirilmesi İstenildiğinde Düzenlenecek İfade Tutanağı

1.6.4.

Müdafi Seçebilecek Durumda Olmadığının Beyan Edilmesi Üzerine, İlgili Yer Baro Başkanlığına Yazılacak Yazı Örneği

1.6.5.

Müdafi Seçme Hakkı Kullanıldığında Düzenlenecek İfade Tutanağı

2

2

Çağrı Kâğıtları

2.1.

Disiplin Soruşturmasında Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi-Çağrı Kâğıdı

2.2.

Ön İncelemede Tanığın Yazılı Olarak Davet Edilmesi-Çağrı Kâğıdı

2.3.

Disiplin Soruşturması ve Ön İncelemede Çağrı Kâğıdının Tebliğ-Tebellüğ Tutanağı

2.4.

Ön İncelemede, Çağrı Kâğıdına Rağmen Gelmeyen Tanıkla İlgili Yetkili Mercie Yazılan Yazı

3

 3

İhbar ve Şikâyetlerle İlgili Tutanak

4

4

Bilgi ve Belge İsteme Yazıları

4.1.

Bilgi ve-veya Belge İsteme Yazısı

4.2.

Bilgi ve-veya Belge İsteme Yazısı

4.3.

Bilgi ve-veya Belge İsteme Yazısı

4.4.

Bilgi ve-veya Belge İsteme Yazısı

5

5

Bilirkişi

5.1.

Bilirkişi Görevlendirme Konusunda İlgili Kuruluşa Yazılan Yazı

5.2.

Bilirkişi Görevlendirme Yazısı

5.3.

Bilirkişi Ücret Ödeme Yazısı

6

6

Görevden Uzaklaştırma

6.1.

Görevden Uzaklaştırma Yazısı

6.2.

Görevden Uzaklaştırma Yazısının Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi

6.3.

Görevden Uzaklaştırmanın Birim-Kurum Yöneticisine Bildirilmesi ile İlgili Yazı

6.4.

Görevden Uzaklaştırmanın İlgili Mülki Amire Bildirilmesi ile İlgili Yazı

7

7

Naip Görevlendirme ve İstinabe Talimatı

7.1.

Tanık İçin Naip Tayin Yazısı

7.2.

Tanık İçin İstinabe Talimatı

7.3.

İtham-Şikâyet Edilen (Sorumlu Görülen) İçin Naip Tayin Yazısı

7.4.

İtham-Şikâyet Edilen (Sorumlu Görülen) İçin İstinabe Talimatı

8

8

Yetkilendirme

8.1.

İnceleme ve Soruşturmalarda Gerektiğinde Grup Adına İfade Alma (Yetkilendirme) Kararı

8.2.

İfade Alma Esasları

9

9

Soruşturmaya Konu Olan Eşyaya Elkoyma Tutanağı

10

10

İmza/Yazı Örneği Tespiti

10.1.

İmza ve-veya Yazı Tespiti İçin Kriminal Daire Başkanlığına Yazılacak Yazı

10.2.

İmza Tetkiki veya Yazı Yazdırılması Tespit Tutanağı

10.2.1.

İmza ve-veya Yazı Örneği Tespit Tutanağı

11

11

Ön Rapor

11.1.

Ön Rapor Kapağı

11.2.

Ön Rapor

12

12

Olur İstekleri

12.1.

Disiplin Soruşturması Olur İstek Yazısı-(Denetim esnasında)

12.2.

Disiplin Soruşturması Olur İstek Yazısı-(İnceleme esnasında)

13

13

İnceleme-Soruşturma Raporu

13.1.

İnceleme-Soruşturma Rapor Kapağı

13.2.

İnceleme-Soruşturma Raporu

14

14

Ön İnceleme Raporu

14.1.

Ön İnceleme Raporu Kapağı

14.2.

Ön İnceleme Raporu

15

15

Suç Duyurusu-Tevdi Raporu

15.1.

Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu Yazısı/Raporu Kapağı

15.2.

Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu Yazısı/Raporu

15.3.

Diğer Bakanlık Mensupları Suç Duyurusu Yazısı/Raporu Kapağı

15.4.

Diğer Bakanlık Mensupları ile İlgili Suç Duyurusu Yazısı/Raporu

15.5.

4483 sayılı Kanuna Göre Yetkili Mercie Tevdi Yazısı/Raporu Kapağı

15.6.

4483 sayılı Kanuna Göre Yetkili Mercie Yapılacak Tevdi Yazısı/Raporu

16

16

Dizi Pusulası

     

Not:

Belgeleri tıklayarak indirebilirsiniz.

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0(312) 413 1661 0(312) 413 2780 0(312) 413 2781

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.